Obiady

STRONA W TRAKCIE BUDOWY

Nasz szkoła wyposażona jest w kuchnię…

Jadalnia mieści się…

Naszych uczniów zapraszamy na obiady …. (kiedy)

Miesięczny koszt obiadów wynosi….

Płatność za obiady należy regulować (termin + sposób wpłaty)

Istnieje możliwość zakupienia pojedynczego obiadu w cenie….

W tym celu należy zgłosić się do…. (kogo i kiedy).

Zasady dofinansowania posiłków dla uczniów z ubogich rodzin: